Educación Secundaria Obrigatoria
Ciclos Medios
Ciclos Medios
Ciclos Medios
Ciclos Medios

A Asociación EFA Fointeboa, constituida en 1981, ten por finalidade principal promover a mellora e o desenvolvemento do medio rural, con especial atención á promoción profesional, cultural e social deste medio e das súas persoas, principalmente, mediante accións formativas con xoves e adultos.

Forman parte da Asociación os pais dos alumnos que seguen os cursos de ensinanza regrada, os antigos alumnos e profesionais do entorno que se identifican cos principios e fins institucionais.

A Asemblea Xeral é o órgano supremo do goberno da Asociación. que delega os seus poderes nun Comité Xestor elixido na Asemblea Xeral.

O Comité Xestor é o órgano de dirección da Asociación. Está composto por un mínimo de 7 e un máximo de 18 membros: un Presidente/a, Vicepresidente/a o director/a do Centro de Promoción Rural - EFA, o tesoureiro/a e de 3 a 14 vocais. O director/a do Centro de Promoción Rural actuará como secretario/a do mesmo e como secretario/a da Asociación.

Os fins, explicitados nos estatutos da Asociación, pódense sintetizar nos seguintes:

• Impulsar o funcionamento do Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, dacordo cos principios institucionais das Maisons Familiales Rurales, e tódalas actividades emantes do mesmo.
• Fomentar a incorporación da xuventude ás zonas rurais para o desenvolvemento activo dos seus territorios.

Para dar comprimento aos fins instutucionais organizanse actividades variadas ao longo do ano. Trimestralmente establécese unha planificación das mesmas que é remitida aos asociados.

Outras formacións:

Ademáis de formación regradas, homologadas pola Consellería de Educación, o Centro ofrece programas de formación continua e cursos de especilización, organizados polo propio Centro ou en colaboración con ouras entidades: Cursos capacitación profesional para a incorporación á empresa agraria, agricutura ecolóxica, apicultura, manipulador de alimentos, aplicación de fitosanitarios, benestar animal, etc.
Cada ano se planifican accións formativas en cada unha das áreas indicadas.

Solicitude de Información / Praza

Proxecto Paisaxismo e Medio Rural

Acondicionamento Xardíns Escola Unitaria

Curso Reproducción Bovina

José Silva

Curso Reproducción Bovina

Zoe Losada

Curso Reproducción Bovina

Ainara González

Curso Reproducción Bovina

Manuel Fernández

Curso Reproducción Bovina

Daniel Martínez

Unha institución ao carón do medio rural!

Experiencias de Alumnos e Profesionais

Cristina Pousada

Experiencias de Alumnos e Profesionais

Iván Trillo

Educación Secundaria Obrigatoria

Apostando polo éxito escolar na ESO

Experiencias de Alumnos e Profesionais

Nerea Arneiros

Experiencias de Alumnos e Profesionais

Javier Cumplido

We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.